Duckhoi.net cam kết bảo vệ những thông tin cá nhân của người sử dụng cũng như các thông tin liên quan đến các tác vụ khác trên website. Chính sách bảo mật sau đây cho người sử dụng biết rõ hơn về những gì chúng tôi sẽ làm với các dữ liệu đó. Do vậy, vui lòng xem qua chính sách bảo mật để nắm rõ hơn.

Chính sách bảo mật

Người sử dụng truy cập vào trang web để tham khảo và thu thập các thông tin hữu ích, đóng góp hoặc chia sẻ các kiến thức, nội dung của mình. Khi đăng ký tài khoản mới hoặc gửi những thông tin cá nhân liên hệ, Đức Khôi cần người sử dụng hiểu hơn về cách chúng tôi dùng những dữ liệu đó và cũng là cách để người sử dụng bảo mật thông tin của mình.

Chính sách bảo mật đề cập đến các thông tin:

  • Dữ liệu chúng tôi thu thập.
  • Cách Đức Khôi dùng các thông tin đó.
  • Cập nhật và truy cập dữ liệu cá nhân của người sử dụng.

Thông tin chúng tôi thu thập

Duckhoi.net thu thập các dữ liệu thông tin với mục đích nâng cấp và cải thiện chất lượng bài viết thông qua việc phân tích và tổng hợp các thông tin đó:

  • Dữ liệu mà người sử dụng cung cấp cho Đức Khôi từ quá trình đăng ký tài khoản thành viên hoặc đăng ký thông tin để bình luận và đóng góp dưới các bài viết. Bao gồm: Họ tên, email, địa chỉ, số điện thoại…
  • Dữ liệu Đức Khôi thu thập được bao gồm cả thông tin vị trí và thiết bị sử dụng.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Đức Khôi sẽ sử dụng các dữ liệu cá nhân từ người sử dụng tuân thủ hoàn toàn theo “Chính sách bảo mật” này. Cụ thể:

  • Khi người sử dụng liên hệ, Đức Khôi sẽ trả lời các liên hệ thống qua số điện thoại hoặc email dựa trên thông tin nhận được.
  • Trong trường hợp cần thiết, Đức Khôi sử dụng thông tin này để liên lạc với người sử dụng như thư cảm ơn, thông tin bảo mật, thư ngỏ…

Truy cập và cập nhật dữ liệu cá nhân

Người sử dụng có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của mình, thay đổi hoặc xóa dữ liệu không chính xác nếu muốn.

Người sử dụng có thể yêu cầu Đức Khôi điều chỉnh các dữ liệu cá nhân của người sử dụng sai sót bất cứ khi nào bạn muốn. Hành động này là hoàn toàn miễn phí.

Đội ngũ Đức Khôi luôn trân trọng và chào đón các đóng góp cũng như phản ánh, phản hồi thông tin từ người sử dụng về “Chính sách bảo mật” ở đây. Nếu người sử dụng có những thắc mắc hoặc băn khoăn nào, xin vui lòng liên hệ!

Trân trọng!